Beleidsdocumenten

Om tegemoet te komen aan de lokale noden, streeft het OCMW een aantal doelstellingen na.  Aan de realisatie hiervan zit er echter ook een kostenplaatje verbonden.  Meer info hierover kan je vinden in het meerjarenplan.

De agenda en de openbare notulen van de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen hier geraadpleegd worden.

Documenten

Agenda en notulen van de raad

    Agenda Raad 2018 02 13
    Agenda Raad 2018 01 09
    Agenda Raad 2017 12 12
    Agenda Raad 2017 11 14
    Agenda Raad 2017 10 10
    Agenda Raad 2017 09 12
    Agenda Raad 2017 08 08
    Agenda Raad 2017 07 18
    Agenda Raad 2017 06 13
   Agenda Raad 2017 05 09
    Agenda Raad 2017 04 11
    Agenda Raad 2017 03 14
   Agenda Raad 2017 02 14
   Agenda Raad 2017 01 10
   Agenda Raad 2016 12 13
   Agenda Raad 2016 11 15
   Agenda Raad 2016 10 11
   Agenda Raad 2016 09 20
   Agenda Raad 2016 08 09
   Agenda Raad 2016 07 12
   Agenda Raad 2016 06 14
   Agenda Raad 2016 05 10
   Agenda Raad 2016 04 19
   Agenda Raad 2016 03 08
   Agenda Raad 2016 02 09

   Notulen Raad 2017 01 09
   Notulen Raad 2017 12 12
   Notulen Raad 2017 11 14
   Notulen Raad 2017 10 10
   Notulen Raad 2017 09 12
   Notulen Raad 2017 08 08
   Notulen Raad 2017 07 18
   Notulen Raad 2017 06 13
   Notulen Raad 2017 05 09
   Notulen Raad 2017 04 11
pdf    Notulen Raad 2017 03 14
pdf    Notulen Raad 2017 02 14 
PDF    Notulen Raad 2017 01 10
   Notulen Raad 2016 12 13
   Notulen Raad 2016 11 15
   Notulen Raad 2016 10 11
   Notulen Raad 2016 09 20
   Notulen Raad 2016 08 09
   Notulen Raad 2016 07 12
   Notulen Raad 2016 06 14
   Notulen Raad 2016 05 10
   Notulen Raad 2016 04 19
   Notulen Raad 2016 03 08
   Notulen Raad 2016 02 09

   

Meerjarenplanning, budget en jaarrekening

    Meerjarenplanning 2014-2019-herziening1
    Budget 2015
    Jaarrekening 2014