Management

De secretaris

De secretaris is de leidinggevende ambtenaar van OCMW Halle.

Deze functie wordt bekleed door Jan De Winne.

Onder zijn leiding wordt samen met het management team het beleid uitgevoerd, dat wordt uitgetekend door de voorzitter en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Jan De Winne, Secretaris

De financieel beheerder

De functie van financieel beheerder wordt uitgeoefend door Liesje Borremans.

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven van het OCMW.

Liesje Borremans, Financieel beheerder
Liesje Borremans, Financieel beheerder

Het management team

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de OCMW diensten bij de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie ervan. Het bewaakt de eenheid in de werking, de interne communicatie en de kwaliteit van de organisatie.

De wijze waarop de secretaris en de andere leden van het managementteam samenwerken met de bestuurlijke organen (Raad, Vast Bureau, Voorzitter, Bijzondere Comités) wordt vastgelegd in een afsprakennota.

Het management team vervult de rol van informeel overlegorgaan.