Aandacht voor kwaliteit

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Het OCMW streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarom doen wij constant inspanningen om onze kwaliteit te verbeteren. De tevredenheid van onze cliënten, gebruikers, bewoners en medewerkers staat daarbij centraal.

Om dit te verwezenlijken, luisteren wij naar de mening en ervaringen van zij die met het OCMW in contact komen. Wij doen dit op een gestructureerde wijze door regelmatig tevredenheidsenquêtes af te nemen en bewoners- of gebruikersraden te organiseren.

Maar wij luiteren ook naar iedereen die ons iets te melden heeft. Zo  tracht het OCMW van Halle steeds de dienstverlening aan te passen aan uw noden.

Wat is een melding?

  • Een positieve bemerking zoals een bedanking of een felicitatie,
  • Een werkpunt waar u ontevreden over bent en het OCMW iets aan zou moeten verbeteren. Wij noemen het dan een klacht.

Hoe kunt u iets melden?

Meldingen kunnen ingediend worden door cliënten, gebruikers, bewoners en familieleden of mantelzorgers.

U heeft verschillende mogelijkheden om iets te melden:

  • Door onderstaand formulier in te vullen
  • Door het invullen van een meldingsfiche die op elke afdeling beschikbaar is
  • Door het versturen van een gewone brief ter attentie van de voorzitter van het OCMW.
  • Door uw melding mondeling of schriftelijk aan een van onze medewerkers over te maken.

Melding van grensoverschrijdend gedrag

Ook feiten van grensoverschrijdend gedrag kunnen gemeld worden. Bij de afhandeling van deze wordt een speciale procedure gevolgd die ons toelaat de ernst van de melding te evalueren. Mogelijk wordt ook advies ingewonnen bij externe organisaties zoals het Parket, de Procureur des Konings of het meldpunt ouderenmishandeling (www.ouderenmishandeling.be). Op basis van overleg wordt bepaald welke actie er dient ondernomen te worden.

Vergeet niet om uw melding steeds duidelijk te omschrijven en voeg er uw contactgegevens aan toe, Enkel zo kunnen wij u een schriftelijk antwoord bieden en gericht naar oplossingen zoeken.

Heeft u een melding of een suggestie, help ons de OCMW-dienstverlening te verbeteren en deel uw mening met ons! Wij behandelen deze discreet.

Enkel pdf, doc en docx bestanden kunnen toegevoegd worden. Ze mogen maximaal 400 kB groot zijn.
CAPTCHA
Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om spam te voorkomen.