Beleidsdocumenten

Om tegemoet te komen aan de lokale noden, streeft het OCMW een aantal doelstellingen na.  Aan de realisatie hiervan zit er echter ook een kostenplaatje verbonden.  Meer info hierover kan je vinden in het meerjarenplan.

De agenda en de openbare notulen van de vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kunnen hier geraadpleegd worden.

Documenten

Agenda en notulen van de raad

Meerjarenplanning, budget en jaarrekening

    Meerjarenplanning 2014-2019-herziening4
    Budget 2018
    Budgetwijziging 2018/1