Bestuur

De algemene leiding van het OCMW

Het OCMW wordt bestuurd door het perfecte samenspel van de officiële bestuursorganen (de Raad, de Voorzitter, het Vast Bureau, de Bijzondere Comités) enerzijds en de ambtelijke administratie (de Algemeen Directeur, de Financieel Directeur, het managementteam) anderzijds.

Daarnaast beschikt het OCMW van Halle over een uitgebreid team van professionele medewerkers die elke dag opnieuw de dienstverlening naar de burgers toe vorm en inhoud geven.