Bijzonder Comités

De Bijzondere Comités

Het OCMW Halle heeft twee Bijzondere Comités opgericht om bepaalde deelaspecten van de OCMW werking te beheren.  Dit zijn het Bijzonder Comité Sociale Dienst en het Bijzonder Comité Woonzorg.

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst behandelt de individuele aanvragen tot het bekomen van financiële of andere hulp.
Daarnaast rapporteren de verantwoordelijken van het departement aan het Comité over de werking en het beheer van hun diensten. 
Het Comité heeft ook een adviesbevoegdheid ten aanzien van de Raad voor de materies van het departement.
Dit Comité telt 4 leden waaronder de OCMW-voorzitter en vergadert twee maal per maand. De leden worden verkozen door de OCMW-Raad. Deze leden zijn:

  • Christophe Merckx
  • Nicky Van Acker
  • Jeroen Hofmans
  • Mathias Pierquin

Het Comité neemt een beslissing op basis van een sociaal verslag opgesteld door een maatschappelijk werker. Omwille van het vertrouwelijk karakter van de dossiers, gaan de vergaderingen door achter gesloten deuren.

Bijzonder Comité Woonzorg

Het Bijzonder Comité Woonzorg is bevoegd voor de toekenning en wijziging van de dienstverlening van de afdelingen Extramurale Zorg, Transmurale Zorg en Intramurale Zorg.  Het Comité bepaalt de bijdragen voor deze dienstverlening.
De verantwoordelijken van het Departement Wonen en Zorg rapporteren aan het Comité over de werking en het beheer van hun diensten. Het Comité heeft ook een adviesbevoegdheid ten aanzien van de OCMW-Raad voor de materies van het departement.
Dit Comité bestaat uit 4 leden waaronder de voorzitter. De leden worden verkozen door de OCMW-Raad. Deze leden zijn:

  • Christophe Merckx
  • Freddy Busselot
  • Sven Pletincx
  • Robert Vandenbranden