Management

De algemeen directeur

De algemeen directeur is de leidinggevende ambtenaar van OCMW Halle.

Deze functie wordt bekleed door Jan De Winne.

Onder zijn leiding wordt samen met het management team het beleid uitgevoerd, dat wordt uitgetekend door de voorzitter en de raad voor maatschappelijk welzijn.


Jan De Winne, Algemeen directeur

De financieel directeur

De functie van financieel directeur wordt uitgeoefend door Wim Van Elsen.

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven van het OCMW.


Wim Van Elsen, Financieel directeur

Het management team

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de OCMW diensten bij de beleidsvoorbereiding, de uitvoering en de evaluatie ervan. Het bewaakt de eenheid in de werking, de interne communicatie en de kwaliteit van de organisatie.

De wijze waarop de algemeen directeur en de andere leden van het managementteam samenwerken met de bestuurlijke organen (Raad, Vast Bureau, Voorzitter, Bijzondere Comités) wordt vastgelegd in een afsprakennota.

Het management team vervult de rol van informeel overlegorgaan.