Onze doelstellingen

De doelstellingen van het OCMW Halle voor 2011-2014

De doelstellingen van het OCMW Halle voor 2011-2014

Het OCMW Halle stelt voor de komende jaren drie beleidsthema's centraal:

  • de dienstverlening toegankelijker maken
  • de lokale armoede bestrijden
  • kwaliteitsvol leven nastreven

Deze thema's vormen de basis van de meerjarenplanning die in december 2011 goedgekeurd werd. Zij vormen de rode draad doorheen alle initiatieven van het OCMW tijdens de komende jaren.

 

 

Omdat een beeld vaak meer zegt dan woorden, worden de doelstellingen ondersteund door 3 sprekende afbeeldingen:

  • de open deuren staan symbool voor het feit dat alle diensten van het OCMW zo toegankelijk mogelijk moeten zijn. Het gaat dan niet alleen over fysieke bereikbaarheid (bv. voor rolstoelgebruikers), maar ook over verstaanbaarheid, betrouwbaarheid van informatie en betaalbaarheid van onze dienstverlening;
  • het kind staat symbool voor de maatschappelijke opdracht van het OCMW: iedereen kansen bieden. Door elke inwoner van Halle mogelijkheden te bieden, trachten wij de armoede in onze stad zoveel mogelijk te bestrijden;
  • de gelukkige, actieve vrouw op leeftijd verwijst naar het feit dat het OCMW elke inwoner wil helpen om een kwaliteitsvol leven te leiden. Met dat doel bouwen wij onze zorg op maat, door middel van een heel gamma aan diensten, zo goed mogelijk uit.

Meer concrete informatie kunt u lezen in de meerjarenplanning.