Wat is een OCMW?

Het OCMW is de afkorting voor 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn'.  In iedere gemeente en stad vind je een OCMW.  Het OCMW is er voor elke inwoner en in het bijzonder voor mensen die moeilijker voor hun eigen sociale rechten kunnen opkomen. 
Een OCMW heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De OCMW's werden opgericht door de wet van 8 juli 1976.
Door de oprichting van de OCMW's kwam er een einde aan het openbaar onderstandswezen in ons land, de COO's.
Door de oprichting van de OCMW's streefde de wetgever naar:

  • meer uniformiteit in de hulpverlening tussen de verschillende gemeenten en steden.  
  • een klemtoonsverschuiving in de hulpverlening van materiële en financiële onderstand naar een preventief aanbod

Het OCMW is een lokale overheidsinstelling waardoor het kan inspelen op de plaatselijke noden.  Door het integreren van verschillende beleidsdomeinen biedt een OCMW een hulpverlening aan op maat van de inwoner.

"Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect"