Projecten

Projecten en samenwerking

Naast de traditionele dienstverlening besteedt het OCMW van Halle heel aandacht aan het sluiten van samenwerkingsverbanden (zoals het Lokaal Sociaal Beleid) en het uitwerken van projecten rond specifieke thema's (zoals de Taalvisie, Vereenzaming, ...).