Lokaal Sociaal Beleid

Het Lokaal Sociaal Beleid in Halle

In Halle werken het OCMW, de Stad en andere partners nauw samen om acties te ondernemen die tot doel hebben de sociale grondrechten van iedereen in Halle te realiseren. Deze samenwerking en de resultaten ervan noemen wij het "Lokaal Sociaal Beleid".

De manier van samenwerken, doelstellingen, plannen... werden vastgelegd in het lokaal sociaal beleidsplan. Zo een plan maakt het mogelijk om acties en inspanningen te bundelen en op die manier veel gerichter de de sociale problematiek in Halle aan te pakken.

Dit plan wordt regelmatig geavalueerd en bijgestuurd.