Sociaal

Welkom in het sociaal huis

Het sociaal huis is het aanspreekpunt voor sociale hulp- en dienstverlening. Elke inwoner van Halle kan hier terecht. U wordt er ontvangen aan het loket. Bij sommige vragen wordt u onmiddellijk geholpen door een maatschappelijk werker. Voor andere vragen wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst. Er is ook een loket in het Dienstencentrum De Lemoon in Lembeek en in de BIB van Essenbeek.

Financiële hulp:

Budgetbeheer

voor inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het beheren van hun budget

meer info

Collectieve schuldenregeling

voor inwoners die onvoldoende inkomen hebben voor het afbetalen van hun schulden

meer info

Financiële en materiële steun

steun op basis van een financieel en sociaal onderzoek

meer info

Kom!pas

een kortingspas voor personen met een laag inkomen

meer info

Leefloon

recht op maatschappelijke integratie

meer info

Schuldbemiddeling

via schuldbemiddeling kan een regeling getroffen worden voor de afbetaling van de schuldenlast

meer info

Eerste hulp bij schulden

interessante website met heel wat informatie voor mensen die problemen hebben met hun budget

meer info

Opleiding en werk:

Werkbegeleiding

arbeidstrajectbegeleiding

meer info

Sociale tewerkstelling

tewerkstellingsinitiatieven voor specifieke doelgroepen

meer info

Sollicitatietrainingen

oefenen van sollicitatietechnieken (voor inwoners met leefloon)

meer info

Energie:

Belastingsvermindering en premies bij energiebesparende investeringen

een overzicht van de maatregelen

meer info

Beschermingsmaatregelen bij niet betaling energiefacturen

een overzicht van de beschermende maatregelen om afsluiting te voorkomen

meer info

Bemiddeling bij afsluiting

tussenkomst van de Lokale Adviescommissie bij dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen

meer info

Budgetmeter voor energielevering

meter die werkt met voorafbetaalde en herlaadbare kaart voor beteling van energieleveringen

meer info

Dakisolatiepremie

de netwerkbeheerder kent een premie toe voor de isolatie van het dak of de zoldervloer van de woning

meer info

Kortingbon energiezuinige apparaten

inwoners met een beperkt inkomen kunnen jaarlijks een kortingbon bekomen

meer info

Stookoliefonds

inwoners met een beperkt inkomen kunnen een tussenkomst van het stookoliefonds aanvragen

meer info

Tussenkomst in energiefacturen

bij het OCMW kunt u tussenkomst vragen in de betaling van energiefacturen

meer info

Speciale rechten:

Verhoogde tegemoetkoming in specifieke gevallen kunnen inwoners genieten van een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige zorgen meer info