Wonen

Hulp en informatie in verband met wonen

Onze dienstverlening: wonen

Aanpassingspremie

een premie van de provincie Vlaams Brabant voor het aanpassen van een woning voor ouderen of personen met een handicap

meer info

Bemiddeling bij uitzetting

het OCMW kan bemiddelen om een effectieve uithuiszetting trachten te voorkomen

meer info

Doorgangswoning en noodwoning

een woning die het OCMW voor korte periode verhuurt aan personen die zich in een noodsituatie bevinden

meer info

Energiebesparende maatregelen

informatie betreffende belastingsvermindering en premies bij energiebesparende investeringen

meer info

Huursubsidie onaangepaste woning

huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs bij het verlaten van een onaangepaste woning

meer info

Huurwaarborg - tussenkomst

in bepaalde gevallen kan het OCMW beslissen de huurwaarborg voor zijn rekening te nemen

meer info

Installatiepremie voor dak en thuislozen een dakloze of thuisloze die een woning vindt en daar permanent gaat wonen heeft recht op een éénmalige installatiepremie

meer info

Klusjesdienst "De Klus" voor personen die omwille van ziekte, handicap of leeftijd bepaalde klussen aan de woning niet zelf kunnen uitvoeren

meer info

Sociale huur- en koopwoningen alleenstaanden of gezinnen met een bescheiden inkomen kunnen in aanmerking komen voor een sociale woning

meer info

Sociale huurwoning voor daklozen binnen de sociale huisvesting kan het OCMW voor daklozen een versnelde toekenning vragen

meer info

Sociaal verhuurkantoor een sociaal verhuurkantoor (svk) huurt huizen op de privémarkt om deze aan kwetsbare bewoners te verhuren

meer info

Verbeteringspremie Vlaanderen voor sommige verbeteringswerkzaamheden aan de woning kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de Vlaamse verbeteringspremie

meer info

Vlaamse woonlening de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen biedt een lening aan goedkoop tarief aan voor personen met een bescheiden inkomen

meer info

Woonwinkel

woonwinkel Zennevallei biedt hulp en informatie op het vlak van budgetvriendelijk wonen in onze regio

meer info