Zorg

Welkom aan het loket

Het OCMW van Halle levert professionele dienstverlening die maximaal afgestemd is op de behoeften van de gebruiker. Deze diensten hebben tot doel om de senior kwaliteitsvol te laten wonen en leven met een gevarieerd aanbod van zorg op maak. Dit gebeurt in onderling overleg met de gebruikers, de mantelzorgers, andere hulpverleners en vrijwilligers.

De gebruiker als persoon staat steeds centraal, ongeacht sociale achtergrond, financiële draagkracht, filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging.